Downloads

Tuotetiedot ja esitteet sisältävät yleisluontoisia tietoja, jota ei ole tarkoitettu ammattimaiseksi ohjeeksi tai takuuksi. Niihin ei pidä nojautua eikä niillä pidä korvata tuote-eritelmiä, erityisiä huomioita tai erityisiin tilanteisiin liittyviä ohjeita. Wipakin myyntitiimiltä saa tarkemmat tiedot tuotteista. Siksi Wipak ei vastaa tässä verkkosivustossa oleviin yleisiin tuotetietoihin tai esitteisiin nojautumisesta. Wipakilla ja tytäryhtiöillä on vastuu tuotteiden käyttäjiä kohtaan vain niiltä osin kuin on erikseen ilmoitettu tuotteiden omissa myyntiehdoissa.