Medical Pakkaukset

Infektioiden torjunta on keskeinen osa potilasturvallisuutta. Pakkauksilla on tärkeä rooli hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä. Sterilointipakkaukset ovat oleellinen osa steriiliä tuotetta.

Potilasturvallisuuden parantaminen

Kun potilaita hoidetaan esimerkiksi kirurgisin toimenpitein tai hammaslääkärin vastaanotolla, kaikkien instrumenttien, laitteiden ja muiden tarvikkeiden puhtauteen ja steriiliyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tarvikkeita on myös käsiteltävä aseptisesti oikein. Steriiliys on välttämättömyys, josta ei voi tinkiä. Ainoastaan ehjät pakkaukset voivat säilyttää steriiliyden. Samat vaatimukset koskevat sekä uudelleen käytettäviä että kertakäyttöisiä tuotteita.

Steriilipakkaukset estävät sairaalatarvikkeiden kontaminoitumisen

Steriiliyden varmistusjärjestelmä (Sterile barrier system = SBS) on vähimmäispakkaus, joka tarvitaan mikro-organismien pääsyn estämiseksi ja aseptisen käytön mahdollistamiseksi tuotteen käyttöön asti. Steriilipakkauksen korkea laatu, vahvuus ja suorituskyky parantavat pakattujen tarvikkeiden käsittelyn tehokkuutta ja luotettavuutta.

Tehokkaita pakkausprosesseja tarvitaan

Wipakin pyrkimys laatuun näkyy myös steriiliyden varmistusjärjestelmissä ja laadukkaissa pakkausratkaisuissa, joita se toimittaa lääkinnällisiä laitteita valmistavalle teollisuudelle ja terveydenhuoltolaitoksille. Käytämme huippuluokan tuotantoteknologioita ja tutkimus- ja tuotekehityslaitteita asiakkaidemme ja potilaiden hyödyksi ympäri maailmaa.

Oikea käyttötapa – ehdoton vaatimus

Laitteet ja instrumentit steriloidaan pakkauksissaan. Asianmukainen pakkaus mahdollistaa steriloinnin ja pitää pakatun tuotteen steriilinä käyttöön saakka. On tärkeää varmistaa, että pakkausjärjestelmä ja pakattava tuote sekä sterilointimenetelmä, käsittelytavat, merkinnät ja etiketit sopivat yhteen. Materiaalien valinnassa on lisäksi otettava huomioon kuljetus, varastointi ja pinottavuus. Hyvin suunniteltu pakkausratkaisu helpottaa pakatun steriilin tuotteen aseptista käyttöä.

Wipak kuuluu Sterile Barrier Association -järjestöön