Share:

Munuaishoidon pakkaukset

Dialyysi korvaa munuaisten toiminnan potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta. Joskus hoitoa käytetään myös myrkytystapauksissa. Kalvon hyvä puhkaisulujuus ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä ominaisuuksia munuaishoidossa käytettävissä pakkauksissa.

Munuaishoidon tarve kasvaa nopeasti

Elämää ylläpitävän dialyysihoidon muotoja, järjestelmiä ja tuotteita tulee nopeasti lisää. Pakkausjärjestelmät kehittyvät rinnakkain kasvavan tarpeen kanssa. Pyrkimyksenä on parantaa potilasturvallisuutta ja käyttömukavuutta.

Wipakin tehokkaalla monikerroskalvopakkauksella on äärimmäisen hyvä puhkaisulujuus. PA/PE-pohjaiset tuotteemme ovat vahvoja, ja niistä näkee hyvin läpi. Meillä on kalvoja myös flowpack-ratkaisuihin.

Munuaisten korvaushoidon perusteet

Munuaisten korvaushoitoa on kahta päätyyppiä. Peritoneaalidialyysiä annetaan pääasiassa ensiavussa ja kehitysmaissa ja hemodialyysiä dialyysiosastoilla. Tekniikoita ovat ajoittainen hemodialyysi, jatkuva hemofiltraatio ja hemodialyysi sekä peritoneaalidialyysi. Kaikissa menetelmissä annetaan liuoksia ja poistetaan nesteitä verestä dialyysin ja filtraation avulla läpäisevien kalvojen läpi.

Dialyysin aikana seerumiliuos leviää passiivisesti nesteonteloiden välillä konsentraatiogradientin mukaan (diffusiivinen kulkeutuminen). Filtraation aikana seerumivesi kulkee onteloiden läpi hydrostaattisen paineen gradientin vuoksi vieden liuosta mukanaan (konvektiokuljetus). Näitä kahta prosessia käytetään usein yhdessä (hemodiafiltrointi). Hemoperfuusiotekniikkaa käytetään harvoin. Siinä poistetaan myrkkyjä ohjaamalla veri imukykyisen materiaalin läpi.

Dialyysihoitoa ja filtraatiota voidaan antaa joko ajoittain tai jatkuvasti. Jatkuvaa hoitoa annetaan ainoastaan äkillisessä munuaisten vajaatoiminnassa. Joskus se kuitenkin sopii ajoittaista hoitoa paremmin potilaille, joiden tila on epävakaa, koska liuosta ja vettä poistuu hitaammin. Peritoneaalidialyysia lukuun ottamatta kaikissa muissa korvaushoitomuodoissa tehdään suonensisäisiä toimenpiteitä. Jatkuvissa menetelmissä laskimo ja valtimo täytyy yhdistää suoraan toisiinsa.

Menetelmä valitaan monien eri tekijöiden perusteella. Näitä ovat esimerkiksi ensisijainen tarve (liuotetun aineen vai veden poisto vai molemmat), perimmäinen syy (myrkytys vai akuutti tai krooninen munuaisten vajaatoiminta), suoniin pääseminen, hemodynaaminen vakaus, saatavuus, paikallinen asiantuntemus sekä potilaan mielipide ja osaaminen (esim. kotidialyysin osalta).